Th10 232017

Màu sắc của bao bì giấy

Màu sắc của bao bì giấy

in bao bì giấy đẹp

Màu sắc của bao bì và in màu bao bì giấy là một trong những yếu tố tích cực nhất ảnh hưởng đến tầm nhìn, vì vậy thiết kế màu sắc đóng gói là rất quan trọng. Ý nghĩa tổng thể của màu sắc đóng gói là đơn giản hoặc trang trí công phu, phụ thuộc vào tổng số in bao bì giấy là màu sắc. Tổng màu sắc trực tiếp trên cơ sở màu sắc, độ sáng và độ tinh khiết của một thuộc tính cơ bản màu cho phương án cụ thể. Thiết kế phù hợp với thương hiệu doanh nghiệp để có cơ hội phát triển sau này với những lưu ý dưới đây.

in bao bì giấy đẹp
in bao bì giấy đẹp

Lưu ý khi thiết kế màu sắc cho bao bì giấy:

Ngoài màu sắc, độ sáng, độ tinh khiết, màu sắc kích thước là một trong những yếu tố quan trọng trực tiếp ảnh hưởng đến màu sắc Việc đầu tiên xem xét việc sắp xếp của diện tích lớn của màu sắc, diện tích lớn màu sắc trong in bao bì giấy với hiệu ứng trực quan của khoảng cách trong hiển thị. Ngoài ra, khi hai màu sắc tương phản mạnh mẽ, không thể thay đổi màu sắc, độ tinh khiết, nhẹ nhàng, và mở rộng hoặc thu hẹp diện tích của một màu để hòa giải.

Độ nhận thức thị giác tương phản khác với sự nhấn mạnh về màu sắc, đây là khu vực của màu tương tự, tương phản độ sáng của màu sắc, màu sắc có một kết quả thị giác mạnh mẽ, đó là quảng cáo.

in bao bì giấy giá rẻ
in bao bì giấy giá rẻ

Đặc điểm khi lựa chọn màu sắc cho bao bì giấy:

Đây không phải là trực tiếp bắt chước các đặc tính màu sắc nội dung khi in bao bì giấy, và kết hợp với sự hiểu biết chung của người tiêu dùng như việc áp dụng một màu khái niệm.Chủ yếu được sử dụng cho một số thuộc tính tinh thần của hiệu suất sản phẩm hoặc một ý tưởng thương hiệu nhất định. Chẳng hạn như màu trắng như biểu tượng thương hiệu sữa vinamilk.

Bao bì giấy ở đây màu biểu tượng không phải là màu sắc của nhãn hiệu, nhưng với sự khác nhau giữa các màu sắc khác nhau hoặc màu tương tự của các loại khác nhau của sản phẩm đóng gói.Ví dụ, trong một sự khác biệt màu sắc trong bao bì giấy khác nhau giữa cùng một thương hiệu của các thành phần khác nhau của sản phẩm hóa chất hàng ngày màu sắc bao bì.Về việc xử lý, diện tích, hình dạng, vị trí nên được thay đổi.

Với việc lựa chọn màu sắc đúng cho thương hiệu khi in ấn bao bì giấy của bạn, đây là phương pháp phát triển thương hiệu vô cùng lâu dài của bạn.