in biểu mẫu Archive

Show Posts in

In ấn các loại hóa đơn giá rẻ

Hóa đơn là một ấn phẩm không thể thiếu đối với công ty, doanh nghiệp lớn cho đến nhỏ. Khi in hóa đơn các loại  có hai chất liệu chính đó là giấy fort và giấy cac bon và ngày nay người ta chọn in bằng giấy