hầm biogas Archive

Show Posts in

Lắp đặt hầm biogas ở huyện dương minh châu

Theo một số những số liệu đã được biết từ trước thì việc phát triển một nông thôn có đầy đủ những tính chất và sở hữu  được mức đổi mới như tỉnh Lầm Hà đang được nhiều chiến lược về tìm ra sản phẩm hầm biogas

Sử dụng hầm biogas nên chọn loại nào?

Hiện nay, hầm biogas là công nghệ được ứng dụng để xử lý nước thải trong chăn nuôi cho nhiều quy mô lớn nhỏ khác nhau. Có nhiều loại hầm ủ khí sinh học được ứng dụng nên việc lựa chọn kiểu hầm nào cho thích hợp